Alergény

Označenie alergénov na jedálnych lístkov v zariadeniach spoločného stravovania

Povinnosť označovať prítomnosť alergénov v potravinách vyplýva zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/89/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/13/ES pokiaľ ide o označovanie zložiek  prítomných v potravinách a z Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 1187/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu upravujúca označovanie potravín ( v znení výnosov č. 1761/2005 – 100č. 3069/2005 – 100, č. 3493/2005 – 100 a č. 2319/2007 – 100 – 100 ). Vyššie citovaný výnos ustanovuje požiadavky na označovanie potravín uvádzaných do obehu pre konečného spotrebiteľa, ako ja pre reštaurácie, nemocnice, jedálne a ostatné zariadenia spoločného  stravovania. Preto sa táto povinnosť vzťahuje aj na prevádzkovateľov zariadení  závodného stravovania. Každý prevádzkovateľ musí zabezpečiť pre konečného spotrebiteľa informáciu, či príslušná potravina alebo pokrm pripravený z takejto potraviny obsahuje zložku, ktorá môže  spôsobiť alergickú reakciu. Zoznam týchto zložiek je vedený c prílohe č. 3 citovaného výnosu. Konkrétne ide o nasledovné zložky :

1: Obilniny obsahujúce lepok (t.j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo ich hybridné odrody).

2: Kôrovce a výrobky z nich.

3: Vajcia a výrobky z nich.

4: Ryby a výrobky z nich. 

5: Arašidy a výrobky z nich.

6: Sójové zrná a výrobky z nich.

7: Mlieko a výrobky z neho.

8: Orechy, ktorými sú mandle, lieskové orechy, vlašské orechy, kešu, pekanové orechy, para orechy, pistácie, makadanové orechy a queenslandské orechy a výrobky z nich.

9: Zeler a výrobky z neho.

10: Horčica a výrobky z nej.

11: Sezamové semená a výrobky z nich.

12: Oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10 mg/kg alebo 10 mg/l.

13: Vlčí bôb a výrobky z neho.

14: Mäkkýše a výrobky z nich.

Označovanie uvedených zložiek alergénov sa uvádza na jedálnom lístku číslami v zátvorkách za príslušnou potravinou.

Gastroing závodné stravovanie a občerstvenie, 2021